sympozjum_2019r - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
Archiwum
SYMPOZJUM NAUKOWE (1-2 marca 2019 r.) związane ze 100 - leciem powrotu ojców bernardynów do Radecznicy
pod tytułem:
"Na tym miejscu Chwała Boga najwyższego
odprawiać się będzie..."
SYMPOZJUM NAUKOWE
związane ze 100 - leciem powrotu ojców bernardynów do Radecznicy
pod tytułem
"Na tym miejscu Chwała Boga najwyższego
odprawiać się będzie..."

MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA NA ROZPOCZĘCIE
pod przewodnictwem
I Sesja Sympozjum
Przewodniczący: o. dr Cyprian Janusz Moryc OFM
2.
O. dr Iwo Mirosław Janusz OFM (Radecznica)
Objawienia św. Antoniego w Radecznicy w kontekście teologiczno-historycznym.


1.
Kustosz o. Krystian Olszewski OFM
Otwarcie obrad
4.
Dr Magdalena Ludera (Muzeum Narodowe Kraków)
Nowożytne malowidła z Radecznicy. Z problematyki kultu św. Antoniego Padewskiego w Kościele i Cerkwi3.
O. dr Cyprian Janusz Moryc OFM (KULJPII)
Architektura zespołu pielgrzymkowego św. Antoniego z Padwy w Radecznicy.6.
Dyskusja
5.
Stanisław Dziura (Radecznica)
Duchowy szlak św. Antoniego z ziemi "Włoskiej do Polski"

II Sesja Sympozjum
Przewodniczący: O. dr Aleksander Sitnik OFM
2.
Dr. Edyta Chomętowska (KULJPII)
Skład personalny klasztoru w Radecznicy w okresie przedkasatowym 1859-1864

1.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Bruździński (UPJPII)
Bernardyni w Radecznicy w okresie staropolskim.4.  
Ks. prof. dr hab. Tomasz Moskal (KULJPII)
Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska
u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu Bernardynów do Radecznicy

3.
O. prof. zw. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KULJPII)
Klasztor bernardynów w Radecznicy w latach 1864-19196.
O. dr Aleksander Sitnik OFM (WSD Kalwaria Zebrzydowska)
Rewindykacja klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy na początku XX wieku5.
Dr Patrycja Gąsiorowska (PAN Kraków)
Sylwetka o. Metodego Sikory (1883-1951) w świetle źródeł bernardyńskich


Zdjęcia z przebiegu Sympozjum poniżej.
7.
Dr Krzysztof Busse (IPN Radom)
Klasztor ojców bernardynów w Radecznicy
jako przykład represji sądowych państwa komunistycznego wobec Kościoła katolickiego - stan badań


Wróć do spisu treści