sympozjum_2019r - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
Archiwum
SYMPOZJUM NAUKOWE (1-2 marca 2019 r.) związane ze 100 - leciem powrotu ojców bernardynów do Radecznicy
pod tytułem:
"Na tym miejscu Chwała Boga najwyższego
odprawiać się będzie..."

Dla tych, którzy nie mogli przybyć na te spotkania - możliwość zapoznania się z materiałami historycznymi które przekazali profesorowie z Uniwersytetów.SYMPOZJUM NAUKOWE
związane ze 100 - leciem powrotu ojców bernardynów do Radecznicy
pod tytułem
"Na tym miejscu Chwała Boga najwyższego
odprawiać się będzie..."

MSZA ŚWIĘTA KONCELEBROWANA NA ROZPOCZĘCIE
pod przewodnictwem
ks. bpa prof. dra hab. Jana Śrutwy


Kazanie wygłoszone podczas tej Mszy Świętej przez ks bpa profesora Jana Śrutwę

I Sesja Sympozjum
Przewodniczący: o. dr Cyprian Janusz Moryc OFM
1.
Kustosz o. Krystian Olszewski OFM
Otwarcie obrad
2.
O. dr Iwo Mirosław Janusz OFM (Radecznica)
Objawienia św. Antoniego w Radecznicy w kontekście teologiczno-historycznym.


3.
O. dr Cyprian Janusz Moryc OFM (KULJPII)
Architektura zespołu pielgrzymkowego św. Antoniego z Padwy w Radecznicy.4.
Dr Magdalena Ludera (Muzeum Narodowe Kraków)
Nowożytne malowidła z Radecznicy. Z problematyki kultu św. Antoniego Padewskiego w Kościele i Cerkwi5.
Stanisław Dziura (Radecznica)
Duchowy szlak św. Antoniego z ziemi "Włoskiej do Polski"

6.
Dyskusja
II Sesja Sympozjum
Przewodniczący: O. dr Aleksander Sitnik OFM
1.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Bruździński (UPJPII)
Bernardyni w Radecznicy w okresie staropolskim.2.
Dr. Edyta Chomętowska (KULJPII)
Skład personalny klasztoru w Radecznicy w okresie przedkasatowym 1859-1864

3.
O. prof. zw. dr hab. Roland Prejs OFMCap (KULJPII)
Klasztor bernardynów w Radecznicy w latach 1864-19194.  
Ks. prof. dr hab. Tomasz Moskal (KULJPII)
Biskup Marian Fulman i diecezja lubelska
u progu odzyskania niepodległości przez Polskę i powrotu Bernardynów do Radecznicy

5.
Dr Patrycja Gąsiorowska (PAN Kraków)
Sylwetka o. Metodego Sikory (1883-1951) w świetle źródeł bernardyńskich6.
O. dr Aleksander Sitnik OFM (WSD Kalwaria Zebrzydowska)
Rewindykacja klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy na początku XX wieku7.
Dr Krzysztof Busse (IPN Radom)
Klasztor ojców bernardynów w Radecznicy
jako przykład represji sądowych państwa komunistycznego wobec Kościoła katolickiego - stan badań

Zdjęcia z przebiegu Sympozjum poniżej.
Wróć do spisu treści