O świętym Szymonie - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
KOŚCIOŁY FILIALNE > Filia w Podlesiu
O ŚW. SZYMONIEŚwięty Szymon urodził się w Lipnicy koło Bochni około 1435 roku, w  ubogiej rodzinie Grzegorza  i  Anny.  Po  ukończeniu szkoły parafialnej i  studium przygotowawczego z zakresu szkoły średniej, w roku 1454  rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej. W 1457 r. uzyskał tytuł  bakałarza. Pomimo możliwości dalszego studiowania, wybrał życie  klasztorne w konwencie Braci Mniejszych Św. Franciszka z Asyżu w  Krakowie pod Wawelem (OO. Bernardyni). Tu odbył  nowicjat  i  złożył   profesję  zakonną, studiował teologię w ramach   przygotowania do  święceń kapłańskich, które przyjął około 1462 r. Po przyjęciu święceń  kapłańskich w roku  1465 objął stanowisko gwardiana w Tarnowie, a w  latach następnych (ok. 1467 r.) funkcję kaznodziei zwyczajnego w  Krakowie na Stradomiu. Św. Szymon w stylu swojego kaznodziejstwa  naśladował Bernardyna ze Sieny i Św. Jana Kapistrana w sposób,  polegający na dodawaniu do treści wygłaszanego kazania zawołania "Jezus,  Jezus, Jezus!". Gdy roku 1482 w Krakowie wybuchła epidemia, padł jej  ofiarą wraz z innymi zakonnikami. Zaraził się  podczas  wyszukiwania   chorych  w  ich domach i niesienia im pomocy. Zmarł 18 lipca 1482 r.,  pochowany został w tym samym dniu, w klasztornym kościele OO.  Bernardynów.
Wkrótce po Jego śmierci wielu mieszkańców modliło się do Niego i otrzymywało liczne łaski i cuda.


Grób Św. Szymona znajduje się w kaplicy pod Jego wezwaniem, po prawej  stronie prezbiterium. Stanowi on ośrodek kultu nowego Świętego, którego  beatyfikacja miała miejsce w 1685 r., a kanonizacja w 2007 r.
Ołtarz w  kaplicy wykonany z czarnego marmuru, stanowi dzieło mistrza Marcina  Krystiana z Kazimierza, ukończone w 1662 r. Składa się on z mensy  ołtarzowej z przylegającą rzeźbą Szymona na cokole w pozycji leżącej.  Antepedium ołtarzowe z XVII wieku jest dziełem rzeźbiarza Jacka  Zielaskiego. Ma charakter płaskiego ornamentu, pokrytego roślinnym  wzorem, w który wkomponowano owal z herbem Śreniawa z inicjałami  fundatorów kaplicy. W ołtarzu znajduje się obraz przedstawiający Św.  Szymona w scenie "Próba ognia", symbolizującej wierność i posłuszeństwo  nowicjuszy wobec Reguły zakonnej i przełożonych.
Obraz został namalowany w roku beatyfikacji Szymona (1685) przez wileńskiego malarza Jana Gotharda Berkhoffa.
Kaplicę  Św. Szymona rozświetla okno witrażowe, zaprojektowane przez Józefa  Mehoffera. Artysta przedstawia temat apoteozy Św. Szymona z Lipnicy.  Całość zdobią malowidła ścienne, wykonane przez Adama Stalony  Dobrzańskiego i Ludwika Gardowskiego. Kaplicę gruntownie odnowiono w  roku 2003, a w roku 2007 z okazji kanonizacji zaprojektowano nową  aranżację wnętrza.

Wróć do spisu treści