O świętym Janie - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
KOŚCIOŁY FILIALNE > Filia w Chłopkowie
O ŚW. JANIE

Urodzony w Dukli w rodzinie mieszczańskiej. Uczył się w rodzinnym  mieście, jak też później w Krakowie. W młodości przebywał w pustelni na  wzgórzu Zaśpit w Trzcianie koło Dukli. Opuściwszy pustelnię (ok. 1440)  wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych - franciszkanów.  Studiował w Krakowie. W zakonie pełnił funkcję kaznodziei i gwardiana,  czyli przełożonego klasztoru w Krośnie oraz we Lwowie (w klasztorach  franciszkańskich, zgodnie z poleceniem założyciela św. Franciszka z  Asyżu, kaznodziejami mogli być tylko wybitnie zdolni i urobieni  wewnętrznie kapłani). Pełnił też urząd kustosza kustodii, tzn.  przełożonego franciszkańskiego okręgu lwowskiego. Po zreformowaniu  zakonu franciszkanów przez św. Bernardyna ze Sieny i powstaniu  klasztorów bernardynów w Polsce na skutek działalności Jana Kapistrana,  Jan z Dukli przeszedł do ich zakonu, mając 60 lat. Pełnił tam również  funkcje kaznodziei i spowiednika w klasztorach w Poznaniu i Lwowie. Pod  koniec życia poważnie chorował i utracił wzrok. Zmarł 29 września 1484 i  został pochowany we Lwowie w kościele bernardyńskim.Po śmierci od razu otoczyła go cześć wiernych. Kult Jana z Dukli został  zaaprobowany przez kościół w 1773. Od 1945 jego relikwie spoczywały w  kościele bernardynów w Rzeszowie, a od 1974 są w Dukli. Od 1948 toczył  się w Rzymie proces kanonizacyjny. Kanonizował go papież Jan Paweł II w  Krośnie 10 czerwca 1997.
Wróć do spisu treści