Pieśni - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
KOŚCIOŁY FILIALNE > Filia w Podlesiu

PIEŚNI O ŚW. SZYMONIE Z LIPNICY
Na mel. Kiedy ranne wstają zorze
O nowa światłości Boska,
O jasna gwiazdo Krakowska,
Gorący sługo Maryi,
Czystości zacnej lilii.

Daj nam swoje wspomożenie,
Łaski Boskiej dostąpienie,
Byśmy z Tobą królowali,
Boga społem wychwalali.

Kwitnąca różo czystości,
Wielkiej zawsze pobożności,
Szczęśliwy Ojcze Szymonie,
U Bernardynów w Zakonie.

Na mel. Serdeczna Matko

Błogosławiony z Lipnicy Szymonie,
Wielki obrońco w życiu i przy zgonie,
Święty rodaku wsławiony cudami,
Racz się przyczynić do Boga za nami.

Zjednaj nam wszystko, o co Cię prosimy,
Niechaj na świecie cnotliwie żyjemy,
Spraw byśmy wiernie tu Bogu służyli,
A potem w niebie wiecznie go chwalili.


RESPONSORIUM

Szymonie z Lipnicy, Tyś Chwałą Krakowa,
Wzorem miłosierdzia, pokorą zdobiony,
Miłości bliźniego żarliwym naczyniem,
Jaśniejszy czystością umysłu i serca.

Ref.
Matce Pana swego, przez Ciebie sławionej
Pokornie prosimy, przedstaw nasze prośby.

Swoim wstawiennictwem zmaż nasze przewiny,
I przykładem swoim rozbudź ludzką miłość,
Abyśmy w radości synowie Franciszka,
Wiernie wypełniali swoje powołanie.

Ref.
Matce Pana swego, przez Ciebie sławionej
Pokornie prosimy, przedstaw nasze prośby.

Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
chwała niech brzmi zawsze w Trójcy Przedwiecznemu.

Ref.
Matce Pana swego, przez Ciebie sławionej
Pokornie prosimy, przedstaw nasze prośby.
OJCZE NASZ, ŚWIĘTY SZYMONIE

1. Ojcze nasz, Święty Szymonie
Który już w górnym Syjonie
Radujesz się z aniołami
Módl się za nas, módl za nami.

2. Stań przed tronem, Najwyższego
Błagaj miłosierdzia Jego
Byśmy w łasce Jego trwali
O zbawienie, się starali.

3. Za posty, za niewygody
Wszedłeś na niebieskie gody;
Za habit gruby wełniany
Całyś światłością odziany.

4. Tak Bóg, nagradza swe sługi
Za doczesne ich wysługi
Którzy krzyż z Nim dźwigają
A tym światem, pogardzają.

5. Osłódź nam Boże, cierpienia
udziel łaski do zbawienia
bo nikt nie może być w niebie
kto tu nie cierpi, dla Ciebie.
1. Jak co roku stajemy przed Tobą
by Szymonie, Tobie oddać cześć,
bo Ty jesteś naszym przewodnikiem,
i do nieba pragniesz wszystkich wieźć.
A Twój przykład szlachetnego życia,
chcemy również w nasze życie nieść.
Niech więc serca zawsze będą czyste,
by radosną śpiewać Panu pieśń.

Ref. Jak Szymon ku niebu ręce wznoś
jak Szymon, ku niebu serce wznoś,
jak Szymon, bliźniemu miłość daj,
jak Szymon osiągnij szczęścia raj.

2. Pragnę odtąd wciąż Cię naśladować,
I jak ty miłością codzień żyć,
Pragnę służyć, modlić się, miłować,
I jak Ty gorliwym sługą być,
Ucz, Szymonie pracy, wytrwałości,
Ucz pokory i miłości też.
Niechaj każdy takim jak Ty będzie,
Więc nas prowadź i w opiekę weź.

Ref. Jak Szymon ku niebu ręce wznoś
jak Szymon, ku niebu serce wznoś,
jak Szymon, bliźniemu miłość daj,
jak Szymon osiągnij szczęścia raj.
Wróć do spisu treści