Modlitwy do św. Jana - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
KOŚCIOŁY FILIALNE > Filia w Chłopkowie
MODLITWY
LITANIA DO ŚWIĘTEGO JANA Z DUKLI

Kyrie, elejson. Christe, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,.................................................................zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicieli świata, Boże,
 Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,
 Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,.............módl się za nami.
 Święty Franciszku z Asyżu,
 Święty Janie z Dukli, wierny naśladowco Jezusa,
Św. Janie, miłujący Krzyż Chrystusa,
Św. Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
Św. Janie, wierny synu Świętego Franciszka,
Św. Janie, prawdziwa ozdobo Kościoła Chrystusowego,
Św. Janie, mężu żywej wiary,
Św. Janie, pełen chrześcijańskiej nadziei,
Św. Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości,
Św. Janie, wzorze pokory i ubóstwa,
Św. Janie, przykładzie czystości i posłuszeństwa,
 Św. Janie, wytrwały w zachowywaniu chrześcijańskich obyczajów,
Św. Janie, wzorze miłości bliźniego,
Św. Janie, potrzebującym z nieustanną pomocą spieszący,
Św. Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych,
Św. Janie, przykładzie żarliwej modlitwy,
Św. Janie, apostole Królestwa Bożego,
Św. Janie, hojny szafarzu sakramentów świętych,
Św. Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku,
Św. Janie, żarliwy kaznodziejo pokuty,
Św. Janie, pomagający zagubionym w odnalezieniu właściwej drogi życia,
Św. Janie, męczenniku pragnieniem,
Św. Janie, obdarzony łaską uzdrawiania chorych,
Św. Janie, pocieszycielu smutnych i strapionych,
Św. Janie, prowadzący do jedności wyznawców Chrystusa,
Św. Janie, szczególny opiekunie Dukli i Lwowa,
Św. Janie, Patronie naszego Narodu,
Św. Janie, prowadzący skłóconych do pojednania i pokoju,
Św. Janie, wskazujący drogę do niebieskiej ojczyzny,
Św. Janie, klejnocie Zakonu Braci Mniejszych,
 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Święty Janie z Dukli.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


 Módlmy się:
Święty Janie z Dukli, cierpliwy i mężny w  doświadczeniach, uproś nam cnotę męstwa, abyśmy nigdy nie narzekali na  dźwiganie krzyży naszego życia * i wyjednaj nam łaski, o które z pokorą  i ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.Modlitwa

Ozdobo Polski, perło zakonu Braci  Mniejszych, św. Janie z Dukli, bądź nam wszystkim patronem u tronu  Bożego. Z Dukli wprawdzie pochodzisz, lecz ktokolwiek cię wezwie, na  ratunek śpieszysz i dłoń pomocną podajesz. Wielki Sługo Boży, polecamy  się twojej opiece. Weź nas w swoją obronę i wspieraj w potrzebach. Kiedy  nasze siły okażą się słabe i niedostateczne, wtedy niech twego doznamy  wsparcia. Kiedy nasze westchnienia nie zdołają wzbić się aż do stolicy  Bożej, ty je swymi uzupełnij modłami. Nie przestawaj nigdy orędować za  nami u Jezusa Chrystusa i Jego Matki Najświętszej. Przedstaw im naszą  chwiejność i nędzę, wyjednaj od nich miłosierdzie i miłość, uproś  pociechę i pokrzepienie. Oby nam dobry Bóg, za twoją przyczyną, św.  Janie, darował winy i kary i do dziedzictwa swych dóbr przypuścił. Uproś  nam nawrócenie gruntowne, łaskę wytrwania w dobrem do końca i kiedyś  nagrodę wiekuistą w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.MODLITWA DO ŚW. JANA Z DUKLI

Święty Janie, miłujący Boga i bliźnich  całym swym sercem, uproś nam miłość chrześcijańską, szczerą i głęboką.  Niech Bóg będzie dla nas tą drogocenną perłą, po zdobyciu której ustają  już wszelkie inne pragnienia rzeczy doczesnych. A bliźnich naszych,  zarówno tych najbliższych, jak i tych z sąsiedztwa, oddzielonych od nas  granicami państw, chcemy kochać jak siebie samych.
Ty dałeś nam przykład tak wielkiej miłości. Spraw zatem, abyśmy, jako  Twoi rodacy potrafili ciebie w tym naśladować, a po śmierci razem z tobą  już bez żadnych ograniczeń, wielbić Boga, naszego Ojca, z Synem i  Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.
Jan Paweł II - Dukla 9 VI1997 r.

Wróć do spisu treści