Wspólnota klasztoru - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści

o. Sylwester Skirliński - kustosz sanktuarium, gwardian (przełożony) klasztoru, proboszcz parafii, Misjonarz Miłosierdzia, kancelaria parafialna tel nr: KLIKNIJ (WYŁĄCZNIE W SPRAWACH KANCELARYJNYCH)


o. Zefiryn Mazur - wikary klasztoru (zastępca przełożonego), opiekun Żywego Różańca, kapelan szpitala


o. Iwo Janusz - ekonom


o. Jakub Lasyk – pracownik KUL, duszpasterz


o. Ignacy Tuleja – komisarz FZŚ, opiekun Domu Pielgrzyma, duszpasterz


o. Alfred Ciupa – duszpasterz,  przewodnik po sanktuarium


o. Polikarp Chudy - wikariusz parafii (kancelaria parafialna), katecheta, moderator Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej i Dzieci Bożych, moderator Liturgicznej Służby Ołtarza


br. Damian Bobel - zakrystian, przewodnik po sanktuarium
Wróć do spisu treści