Pieśni - Klasztor OO. Bernardynów, Bazylika św. Antoniego Padewskiego

22 - 463 Radecznica
Tel.: 84 68 18 015; +48 517 843 561
ul. Klasztorna 6

Sanktuarium i Bazylika św. Antoniego

Klasztor OO. Bernardynów w Radecznicy

Zawartośc strony
Przejdź do treści
DO ŚW. ANTONIEGO

Pieśni do św. Antoniego z Padwy


Antoni święty, wielką chwałą,
na całym świecie możny czcią,
u stóp Twych klęka parafia cała,
racz ją opieką wspierać swą.

2. Nasz kościół, w którym Tyś Patronem,
U Twych Relikwii modły śle,
Nad ludem Tobie powierzonym,
Roztocz łaskawie dłonie Swe.

3. Sterniku nasz na życia morzu,
Ojczyzny okręt kieruj wzwyż,
By pośród sztormu i bezdroży,
Kotwicą był Chrystusa Krzyż.BĄDŹ POZDROWIONY   
(mel. Serdeczna Matko)

Bądź pozdrowiony przemożny Patronie
święty Antoni, którego obronie
Z ufnością wielką dziś się polecamy
W potrzebach naszych pomocy wzywamy

Tyś opiekunem, bratem, przyjacielem,
Tyś przewodnikiem i nauczycielem
Niech z Twą pomocą, pewni Twej opieki
Idziemy śmiało w świat Boży daleki

Wyproś pokorę, czystość sercu memu
Niech zawsze służę wiernie Panu memu
Prowadź mnie drogą co wiedzie do nieba
Naucz jak walczyć i zwyciężać trzeba.

1. Chlubo padewska i ludów Patronie
Słynny cudami po każdej krainie
I my z ufnością wołamy dziś wraz
Święty Antoni racz wspierać też nas / 2x

2. Jeśli z ufnością kto spieszy do Ciebie
Jednasz mu łaskę u Boga w potrzebie
Idąc z pomocą każdemu na czas
Święty Antoni racz wspierać też nas / 2x

3. Swoich czcicieli wspomagasz, ratujesz,
Nad ich niedolą się zawsze litujesz
Pośród nas również czcicieli swych masz
Święty Antoni racz wspierać też nas / 2x

1. Jeżeli szukasz cudów Antoniego
Spojrzyj na cały okrąg świata tego
Poznasz jak słynie w każdej krainie
I ciebie Jego ratunek nie minie

Ref. O święty Antoni, o święty Antoni
Niech nas przed Bogiem
Twoja prośba broni Twoja prośba broni

2. Jeżeli śmierci lękasz się bez miary
Znikną sprzed oczu okropne poczwary
Od Antoniego we dnie i w nocy
Nie przestań prosić przemożnej pomocy
Ref.

3. Niebezpieczeństwem jeśliś zagrożony
Proś Antoniego do twojej obrony
Zasadzek wiele unikniesz śmiele
A On rozproszy twe nieprzyjaciele
Ref.

1. Klęczymy przed Tobą pokorni
Patronie nasz Święty Antoni
Twa dobroć wsławiona przez wieki
Przed mrokiem niech serca nam broni

Ref. Święty Antoni dobry bracie
Łaskami życie nam wzbogacasz (2x)

2. Twa litość tak znana każdemu
Kto wzywa Twej świętej pomocy
Niech płonie nadzieją słonecznie
Wśród burzy dni naszych i nocy.

Niech Ci chwała będzie trwała,
Jezu przedwieczne zbawienie,
/ że nas broni Twój Antoni,
dając w smutku pocieszenie. /2x

Uwielbiony uwieńczony,
świętej chwały wieńcem w niebie,
/ nas ratuje nam daruje,
pomoc w największej potrzebie. /2x

O wielki nasz święty Antoni Padewski,
Co w życiu jaśniałeś wielkimi cudami,
Do Ciebie my dzisiaj Doktorze Niebieski,
Przez nasze modlitwy pokornie wołamy.

1. Uproś nam w niebie u Bożego Tronu,
Łaski potrzebne wśród szczęścia i gromów.

O wielki nasz święty Antoni Padewski,
Co w życiu jaśniałeś wielkimi cudami,
Do Ciebie my dzisiaj Doktorze Niebieski,
Przez nasze modlitwy pokornie wołamy.

2. Daj znosić mężnie najmniejszą zawiłość,
Pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość.

O wielki nasz święty Antoni Padewski,
Co w życiu jaśniałeś wielkimi cudami,
Do Ciebie my dzisiaj Doktorze Niebieski,
Przez nasze modlitwy pokornie wołamy.

3. Niech wszyscy ludzie ład Boży uznają,
Niechaj cześć Bożą z wdzięcznością śpiewają.

O wielki nasz święty Antoni Padewski,
Co w życiu jaśniałeś wielkimi cudami,
Do Ciebie my dzisiaj Doktorze Niebieski,
Przez nasze modlitwy pokornie wołamy.O, jakżeś uszczęśliwiony, że Jezusa w rękach masz
Antoni błogosławiony, Cudotwórco, Ojcze nasz
My przed Tobą tu stajemy- przed Ołtarzem u stóp Twych
I cześć Bogu oddajemy, że łask wiele dał Ci swych

My się Tobie oddajemy, ufni w świętą pomoc Twą
Relikwie ucałujemy byś nas wziął w opiekę Swą
I zjednał nam dary Nieba zasługami modłów swych
Ubogim przysporzył chleba a strapionym pociech Twych

Niech wielbiony od nas będzie, miłosierny Bóg i Pan
Jezus Chrystus zawsze, wszędzie dla miłości Swoich Ran
Który Słudze Antoniemu mocy Swojej cuda dał
Aby kto westchnie do Niego, upragnioną pomoc miał.

1. Piastunie Boga błogosławiony
Antoni Święty bądź pochwalony
Do Ciebie woła lud czcią przejęty
Módl się za nami Antoni Święty

2. Jak światło dzienne jak promień słońca
Ty świat ogarniasz z końca do końca
Łagodzisz bóle i trud rozliczny
Pociecho nasza Antoni śliczny

3. Gdzie nędza, boleść, łzy i trwoga
Tam zawsze jesteś Posłańcem Boga
O litościwy i miłosierny
Szafarzu Boski, Antoni wierny
1. Jeśli szukasz cudów, idź do Antoniego
Wszelkich łask dowody, odbierzesz od niego

Ref. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy
I w każdym nieszczęściu na ratunek spieszy

2. Morze się ucisza, czarty uciekają
Umarli na nowo, do życia wracają
Ref.
3. Za jego przyczyną, chorzy zdrowo wstają
Z rąk i nóg pojmanych, okowy spadają
Ref.
4. Kalecy się cieszą, ciała uzdrowieniem
Zguby się wracają, za ufnym westchnieniem
Ref.
5. Tak wszyscy od niego ratunek odnoszą
Z mieszkańcami Padwy, cuda jego głoszą
Ref.
6. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu
Chwała za tę władzę, daną Antoniemu
Ref.
SI QUAERIS MIRACULA   

Si quaeris miracula,
Mors, error calamitas,
Daemon, lepra fugiunt,
Aegri surgunt sani.

Refren: Cedunt mare, vincula:
Membra resque, perditas
Petunt et accipiunt
Iuvenes et cani.

Pereunt pericula,
Cessat et necessitas:
Narrent hi, qui sentiunt,
Dicant Paduani.

Refren: Cedunt mare...

Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.

Refren: Cedunt mare...


1. Święty Antoni dzieci Twe,
Tobie oddają życie swe
Gdy przyjdzie trwoga czarna złowroga
ochraniaj dzieci Twe

Ref. Święty Antoni, Święty Antoni
ochraniaj dzieci Twe (2x)

2. Święty Antoni prowadź nas,
przez każdą burzę w każdy czas
W Ciebie wpatrzeni, Tobą olśnieni,
w niebo niech dążym wraz

Ref. Święty Antoni, Święty Antoni,
w niebo niech dążym wraz (2x)

3. Święty Antoni ratuj nas,
gdy przepaść grzechu wciąga nas
Przed tronem Bożym kiedy się korzym,
polecaj Bogu nas

Ref. Święty Antoni, Święty Antoni,
polecaj Bogu nas (2x)

Święty Antoni cudotwórco Boży
Ja Ciebie wzywam gdy serce się trwoży
Gdy moją duszę tęsknota owładnie
Kiedy grom pokus ciężkich na nią spadnie

Kiedy do pracy jestem zniechęcony
Gdy jestem smutny albo zrozpaczony
Wtedy do Ciebie wznoszę swe błaganie
Ty się litujesz dajesz posłuchanie

Gdy przyjdą myśli tak czarne jak mara
Gdy w sercu, zda się- wygasła już wiara
Ty nie opuszczasz grzesznika nędznego
Ty prosisz za nim Zbawcę łaskawego

Więc Cię dziś błagam, o Święty Patronie
Niech znów miłością serce me zapłonie
Niech mi się wszystko czarnym nie wydaje
Twój niech mi przykład prze oczami staje.
(na mel. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony)

1. Święty Antoni który przed wiekami
Chciałeś przebywać między Polakami
Tu w Radecznicy zjawiony
Przez ludzi bądź uwielbiony

2. Szymonowi Tkaczowi tu się ukazałeś
Klasztor zbudować jemu nakazałeś
By z tego miejsca świętego
Dobrem obdarzyć każdego

3. My dzisiaj społem Ciebie uwielbiamy
I pieśń radosną przed Tobą śpiewamy
Byś nas od złego ocalił
Głód, ogień, wojnę oddalił

4. Wypraszaj dla nas liczne łaski z nieba
Bo nam ich dzisiaj tak bardzo potrzeba
Święty Antoni wsławiony
Tu w Radecznicy zjawiony

5. Pragniemy wszyscy Ciebie naśladować
Naucz nas teraz jak Boga miłować
Wspieraj nas swymi łaskami
Niebo otwieraj przed nami.

Ref. Święty Antoni patronie nasz (2x)

Prosimy Ciebie nasz Ojcze w niebie,
Módl się za nami w każdy czas (2x)
Ref.

Przyjm nasze modły, przyjm i ofiary,
Niebieskie dary na nas zlej (2x)
Ref.

Weź w swą obronę serca skruszone,
Łaskami swymi wspierać chciej (2x)
Ref.

Święty Antoni, nasz dobry Patronie,
ratuj nas w troskach dręczących na ziemi.
/ I wznieś nad nami, święte swoje dłonie,
błogosław kieruj losami naszymi. /2x

Nie patrz na grzechy za które cierpimy,
Lecz na łzy smutku, Patronie Niebieski,
/ I na te prośby, które zanosimy,
Co dnia do Ciebie, o święty Padewski. /2x

Świat cały zwie Cię cierpiących Patronem,
Bo łzy ocierasz, nie gardzisz prośbami,
/ Ach bądź i naszym drogim opiekunem,
Wysłuchaj, pociesz i módl się za nami. /2xRef.
Święty Antoni
z chlebem dla biednych
Naucz nas szukać, prawdy i Boga,
na dzień powszedni

1.W wielu pomyłkach i błędach
Na życia zawiłych drogach
Szukamy prawdy i piękna
Dobroci ludzkiej u Boga
Ref.
2. W prostocie stoisz przed nami
Z chlebem powszednim i z wiarą
Z Dzieciątkiem Bożym na ręku
By dać je tym co szukają
Ref.
3. Gdy zginę Bogu jak drachma
Jak splątana owca
Pomóż mi drogę odnaleźć
Do mego Boga i Ojca
Ref.1. Triumfuj niebo z gościa tak zacnego
Że w poczet Świętych liczysz Antoniego
Po wszystkim świecie niech słynie nowina
Iż grzesznym dana pociecha jedyna

2. Piastunie wdzięczny Jezusa miłego
I Opiekunie człowieka biednego
Po wszystkie wieki i w najdalsze strony
Antoni Święty bądź błogosławiony

3. Żaden nie bywa w potrzebie wzgardzonym
Jeśli pokłada nadzieję w Antonim
Chromemu zdrowie mocen jest przywrócić
Osłodzić bóle i cierpienie skrócić

4. Gdyżeś takową łaską obdarzony
Módl się za nami o Święty Antoni
Zjednaj przy śmierci Jezusa miłego
Dawcę radości i szczęścia wiecznego
Ty coś miłością Chrystusa żył,
Ojcem serdecznym dla biednych był.
/ Święty Antoni, o święty Antoni,
niechaj proszących Twa opieka broni. /2x

Ty, któryś koił boleść i żal,
Strzeż pośród życia wirowych fal.
/ Święty Antoni, o święty Antoni,
niechaj proszących Twa opieka broni. /2x

Tobie to wszyscy zwierzają los,
Ku Tobie pytań mnogich ust głos.
/ Święty Antoni, o święty Antoni,
niechaj proszących Twa opieka broni. /2x
1. W święty ołtarz zapatrzony
Lud serdeczne modły śle
Wstawiennictwa i obrony
Kornie błaga, prosi Cię
Ref.
O Antoni możny w niebie
Usłysz próśb i modłów głos
Dziś serdecznie prosim Ciebie
Odmień srogi życia los.

2. Nikt nie odszedł zawiedziony
Kto z ufnością modlił się
Zawsze został pocieszony
Ten, kto wzywał imię Twe
Ref.

3. Ile cudów z Twej przyczyny
Ile łask otrzymał świat
Nie ma takiej dziś krainy
Gdzie nieznany cnót Twych kwiat.
1. Witaj Antoni, Święty Patronie,
módl się za nami przy Bożym tronie.
Twojej opieki kornie wzywamy,
przez Twoje cuda, Boga wysławiamy.

2. Bądź pozdrowiony święty Antoni,
niech Twa opieka zawsze nas broni.
W każdej potrzebie Ciebie wzywamy,
święty Antoni módl się za nami.
1. Witaj nam witaj Święty Antoni
Witaj w świątyni naszej Patronie
Hołd Ci niesiemy serc Ci oddanych
Nasz Opiekunie dobry kochany

2. Szatą piękności łaski odziany
Jak kwiat najlepszy ziemi wybrany
Przyjm nasze hołdy, modlitwy dary
I złącz je z cudem Boskiej ofiary

3. Smutek w wesele przemieniasz każdy
Szatańskie w ludziach gromisz najazdy
Gdyś jest wezwany na pomoc spieszysz
Orędowniku cierpiącej rzeszy.Witaj Święty z łask słynący,
o cudowny nasz Patronie,
Witaj Kwiecie cnotą lśniący,
który stoisz nam w obronie.

Witaj Boga cny Szafarzu,
na tym ziemskim świętym tronie,
Wyniesiony na ołtarze,
witaj o Święty Antoni.
ŻEGNAJ ŚWIĘTY   

Żegnaj Święty z łask słynący,
o cudowny nasz Patronie,
Żegnaj Kwiecie cnotą lśniący,
który stoisz nam w obronie.

Żegnaj Boga cny Szafarzu,
na tym ziemskim świętym tronie,
Wyniesiony na ołtarze,
żegnaj o Święty Antoni.1. Otrzyj już łzy, rozjaśnij twarz
Bo niezawodną, pomoc masz

Ref. Wybawi cię Święty Antoni
Od nagłych nieszczęść, życiowych kraks
Bo On u Boga jest ulubionym
Hojnym szafarzem Bożych łask

2. On kroki twe skieruje sam
Do zagubionych szczęścia bram

Ref. Wybawi cię Święty Antoni
Od nagłych nieszczęść, życiowych kraks
Bo On u Boga jest ulubionym
Hojnym szafarzem Bożych łask

3. Do trudnych spraw, do kluczy pęk
Z szaroty dni wywabi wdzięk.

Ref. Wybawi cię Święty Antoni
Od nagłych nieszczęść, życiowych kraks
Bo On u Boga jest ulubionym
Hojnym szafarzem Bożych łaskWróć do spisu treści